Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.декември 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец декември 2014 година

 

 Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година

Брой регистрирани данни през декември: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 352 бp.

Брой регистрирани превишения през декември: 18 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:62 бр.

Средномесечна концентрация:62.517

Времеви обхват(%): 96.17486339

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.12.2014

10.15

“-“

 

 

 

02.12.2014

36.97

“-“

 

 

 

03.12.2014

29.77

“-“

 

 

 

04.12.2014

54.6

1.092

 

 

 

05.12.2014

63.02

1.26

 

 

 

06.12.2014

40.95

“-“

 

 

 

07.12.2014

48.81

“-“

 

 

 

08.12.2014

27.48

“-“

 

 

 

09.12.2014

11.63

“-“

 

 

 

10.12.2014

57.55

1.151

 

 

 

11.12.2014

83.55

1.671

 

 

 

12.12.2014

53.28

1.066

 

 

 

13.12.2014

105.82

2.116

 

 

 

14.12.2014

103.21

2.064

 

 

 

15.12.2014

78.86

1.577

 

 

 

16.12.2014

56.96

1.139

 

 

 

17.12.2014

34.95

“-“

 

 

 

18.12.2014

72.78

1.456

 

 

 

19.12.2014

106.6

2.132

 

 

 

20.12.2014

124.21

2.484

 

 

 

21.12.2014

54.78

1.096

 

 

 

22.12.2014

67.37

1.347

 

 

 

23.12.2014

128.8

2.576

 

 

 

24.12.2014

157.21

3.144

 

 

 

25.12.2014

117.75

2.355

 

 

 

26.12.2014

60.21

1.204

 

 

 

27.12.2014

42.16

“-“

 

 

 

28.12.2014

29.2

“-“

 

 

 

29.12.2014

24.77

“-“

 

 

 

30.12.2014

31.73

“-“

 

 

 

31.12.2014

22.91

“-“