Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.ноември 2014

анни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец ноември 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация[µg/m3]

Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.11.2014

61.08

1.222

 

 

 

02.11.2014

63.54

1.271

 

 

 

03.11.2014

63.92

1.278

 

 

 

04.11.2014

59.52

1.190

 

 

 

05.11.2014

46.82

“-“

 

 

 

06.11.2014

28.78

“-“

 

 

 

07.11.2014

50.74

1.015

 

 

 

08.11.2014

57.38

1.148

 

 

 

09.11.2014

61.14

1.223

 

 

 

10.11.2014

65.57

1.311

 

 

 

11.11.2014

62.02

1.240

 

 

 

12.11.2014

37.21

“-“

 

 

 

13.11.2014

50.91

1.018

 

 

 

14.11.2014

44.21

“-“

 

 

 

15.11.2014

40.66

“-“

 

 

 

16.11.2014

31.4

“-“

 

 

 

17.11.2014

19.42

“-“

 

 

 

18.11.2014

19.75

“-“

 

 

 

19.11.2014

19.97

“-“

 

 

 

20.11.2014

11.13

“-“

 

 

 

21.11.2014

13.87

“-“

 

 

 

22.11.2014

20.62

“-“

 

 

 

23.11.2014

39.53

“-“

 

 

 

24.11.2014

41.25

“-“

 

 

 

25.11.2014

52.95

1.059

 

 

 

26.11.2014

68.26

1.365

 

 

 

27.11.2014

79.11

1.582

 

 

 

28.11.2014

15.32

“-“

 

 

 

29.11.2014

27.64

“-“

 

 

 

30.11.2014

37.68

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 321 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 13 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 44 бр.

Средномесечна концентрация: 43.047

Времеви обхват(%): 95.82089552

 Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година