Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2014

анни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация[µg/m3]

Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2014

37.16

“-“

 

 

 

02.10.2014

50.81

1.016

 

 

 

03.10.2014

29.98

“-“

 

 

 

04.10.2014

30.35

“-“

 

 

 

05.10.2014

34.08

“-“

 

 

 

06.10.2014

31.79

“-“

 

 

 

07.10.2014

21.65

“-“

 

 

 

08.10.2014

35.15

“-“

 

 

 

09.10.2014

42.08

“-“

 

 

 

10.10.2014

47.02

“-“

 

 

 

11.10.2014

43.6

“-“

 

 

 

12.10.2014

47.97

“-“

 

 

 

13.10.2014

51.11

1.022

 

 

 

14.10.2014

59.19

1.184

 

 

 

15.10.2014

50.11

1.002

 

 

 

16.10.2014

47.05

“-“

 

 

 

17.10.2014

38.99

“-“

 

 

 

18.10.2014

 

 

 

 

 

19.10.2014

 

 

 

 

 

20.10.2014

 

 

 

 

 

21.10.2014

 

 

 

 

 

22.10.2014

35.29

“-“

 

 

 

23.10.2014

15.37

“-“

 

 

 

24.10.2014

21.8

“-“

 

 

 

25.10.2014

 

 

 

 

 

26.10.2014

20.49

“-“

 

 

 

27.10.2014

21.4

“-“

 

 

 

28.10.2014

41.6

“-“

 

 

 

29.10.2014

47.48

“-“

 

 

 

30.10.2014

45.18

“-“

 

 

 

31.10.2014

42.16

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 26 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 291 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 4 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31 бр.

Средномесечна концентрация: 38.033

Времеви обхват(%): 95.40983607

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година