Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2014 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2014

32.57

“-“

 

 

 

02.08.2014

24.46

“-“

 

 

 

03.08.2014

34.52

“-“

 

 

 

04.08.2014

 

 

 

 

 

05.08.2014

 

 

 

 

 

06.08.2014

41.68

“-“

 

 

 

07.08.2014

38.07

“-“

 

 

 

08.08.2014

40.38

“-“

 

 

 

09.08.2014

35.69

“-“

 

 

 

10.08.2014

35.96

“-“

 

 

 

11.08.2014

35.19

“-“

 

 

 

12.08.2014

34.39

“-“

 

 

 

13.08.2014

38.23

“-“

 

 

 

14.08.2014

46.54

“-“

 

 

 

15.08.2014

40.2

“-“

 

 

 

16.08.2014

34.78

“-“

 

 

 

17.08.2014

21.18

“-“

 

 

 

18.08.2014

19.47

“-“

 

 

 

19.08.2014

25.32

“-“

 

 

 

20.08.2014

28.24

“-“

 

 

 

21.08.2014

35.31

“-“

 

 

 

22.08.2014

41.23

“-“

 

 

 

23.08.2014

32.21

“-“

 

 

 

24.08.2014

29.03

“-“

 

 

 

25.08.2014

19.82

“-“

 

 

 

26.08.2014

30.85

“-“

 

 

 

27.08.2014

30.9

“-“

 

 

 

28.08.2014

16.09

“-“

 

 

 

29.08.2014

16.1

“-“

 

 

 

30.08.2014

30.02

“-“

 

 

 

31.08.2014

26.24

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 236 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 31.540

Времеви обхват(%): 96.72131148

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година