Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юли 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юли 2014 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.07.2014

15.08

“-“

 

 

 

02.07.2014

21.88

“-“

 

 

 

03.07.2014

27.5

“-“

 

 

 

04.07.2014

14.83

“-“

 

 

 

05.07.2014

16.71

“-“

 

 

 

06.07.2014

30.52

“-“

 

 

 

07.07.2014

39.62

“-“

 

 

 

08.07.2014

38.1

“-“

 

 

 

09.07.2014

27.08

“-“

 

 

 

10.07.2014

20.35

“-“

 

 

 

11.07.2014

13.85

“-“

 

 

 

12.07.2014

18.01

“-“

 

 

 

13.07.2014

18.04

“-“

 

 

 

14.07.2014

20.6

“-“

 

 

 

15.07.2014

27.82

“-“

 

 

 

16.07.2014

20.13

“-“

 

 

 

17.07.2014

30.35

“-“

 

 

 

18.07.2014

38.54

“-“

 

 

 

19.07.2014

30.36

“-“

 

 

 

20.07.2014

31.68

“-“

 

 

 

21.07.2014

30.47

“-“

 

 

 

22.07.2014

35.62

“-“

 

 

 

23.07.2014

24.37

“-“

 

 

 

24.07.2014

27.87

“-“

 

 

 

25.07.2014

25.24

“-“

 

 

 

26.07.2014

33

“-“

 

 

 

27.07.2014

38.69

“-“

 

 

 

28.07.2014

32.04

“-“

 

 

 

29.07.2014

27.81

“-“

 

 

 

30.07.2014

21.2

“-“

 

 

 

31.07.2014

23.34

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 207 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 26.474

Времеви обхват(%): 97.18309859

   

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година