Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юни 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юни 2014 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2014

15.81

“-“

 

 

 

02.06.2014

20.86

“-“

 

 

 

03.06.2014

17.61

“-“

 

 

 

04.06.2014

24.05

“-“

 

 

 

05.06.2014

19.72

“-“

 

 

 

06.06.2014

23.61

“-“

 

 

 

07.06.2014

26.42

“-“

 

 

 

08.06.2014

22.33

“-“

 

 

 

09.06.2014

29.89

“-“

 

 

 

10.06.2014

26.16

“-“

 

 

 

11.06.2014

31.41

“-“

 

 

 

12.06.2014

34.48

“-“

 

 

 

13.06.2014

 

 

 

 

 

14.06.2014

27.81

“-“

 

 

 

15.06.2014

23.56

“-“

 

 

 

16.06.2014

25.36

“-“

 

 

 

17.06.2014

17.12

“-“

 

 

 

18.06.2014

16.79

“-“

 

 

 

19.06.2014

20.83

“-“

 

 

 

20.06.2014

17.25

“-“

 

 

 

21.06.2014

14.42

“-“

 

 

 

22.06.2014

14.98

“-“

 

 

 

23.06.2014

20.79

“-“

 

 

 

24.06.2014

25.06

“-“

 

 

 

25.06.2014

31.95

“-“

 

 

 

26.06.2014

39.69

“-“

 

 

 

27.06.2014

29.78

“-“

 

 

 

28.06.2014

27.55

“-“

 

 

 

29.06.2014

26.18

“-“

 

 

 

30.06.2014

20.81

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 176 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 23.872

Времеви обхват(%): 96.7032967

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2014

15.81

“-“

 

 

 

02.06.2014

20.86

“-“

 

 

 

03.06.2014

17.61

“-“

 

 

 

04.06.2014

24.05

“-“

 

 

 

05.06.2014

19.72

“-“

 

 

 

06.06.2014

23.61

“-“

 

 

 

07.06.2014

26.42

“-“

 

 

 

08.06.2014

22.33

“-“

 

 

 

09.06.2014

29.89

“-“

 

 

 

10.06.2014

26.16

“-“

 

 

 

11.06.2014

31.41

“-“

 

 

 

12.06.2014

34.48

“-“

 

 

 

13.06.2014

 

 

 

 

 

14.06.2014

27.81

“-“

 

 

 

15.06.2014

23.56

“-“

 

 

 

16.06.2014

25.36

“-“

 

 

 

17.06.2014

17.12

“-“

 

 

 

18.06.2014

16.79

“-“

 

 

 

19.06.2014

20.83

“-“

 

 

 

20.06.2014

17.25

“-“

 

 

 

21.06.2014

14.42

“-“

 

 

 

22.06.2014

14.98

“-“

 

 

 

23.06.2014

20.79

“-“

 

 

 

24.06.2014

25.06

“-“

 

 

 

25.06.2014

31.95

“-“

 

 

 

26.06.2014

39.69

“-“

 

 

 

27.06.2014

29.78

“-“

 

 

 

28.06.2014

27.55

“-“

 

 

 

29.06.2014

26.18

“-“

 

 

 

30.06.2014

20.81

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 176 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 23.872

Времеви обхват(%): 96.7032967