Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.февруари 2010

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2010 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.02.2010

16.81

“-“

 

 

 

02.02.2010

22.32

“-“

 

 

 

03.02.2010

62.36

1.247

 

 

 

04.02.2010

99.33

1.867

 

 

 

05.02.2010

43.37

“-“

 

 

 

06.02.2010

43.31

“-“

 

 

 

07.02.2010

30.32

“-“

 

 

 

08.02.2010

23.94

“-“

 

 

 

09.02.2010

54.7

1.094

 

 

 

10.02.2010

61.35

1.227

 

 

 

11.02.2010

132.17

2.643

 

 

 

12.02.2010

67.56

1.351

 

 

 

13.02.2010

26.27

“-“

 

 

 

14.02.2010

54.21

1.084

 

 

 

15.02.2010

61.9

1.238

 

 

 

16.02.2010

64.63

1.293

 

 

 

17.02.2010

54.27

1.085

 

 

 

18.02.2010

42.46

“-“

 

 

 

19.02.2010

27.55

“-“

 

 

 

20.02.2010

116.95

2.339

 

 

 

21.02.2010

47.41

“-“

 

 

 

22.02.2010

30.33

“-“

 

 

 

23.02.2010

25.73

“-“

 

 

 

24.02.2010

42.21

“-“

 

 

 

25.02.2010

33.48

“-“

 

 

 

26.02.2010

24.62

“-“

 

 

 

27.02.2010

9.38

“-“

 

 

 

28.02.2010

15.9

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 28 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 59 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 11 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 47.459

Времеви обхват(%): 100

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН]

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.01.2010

20

“-“

 

 

 

02.01.2010

30.07

“-“

 

 

 

03.01.2010

10.8

“-“

 

 

 

04.01.2010

28.31

“-“

 

 

 

05.01.2010

35.56

“-“

 

 

 

06.01.2010

16.11

“-“

 

 

 

07.01.2010

51.11

1.022

 

 

 

08.01.2010

35.48

“-“

 

 

 

09.01.2010

16.47

“-“

 

 

 

10.01.2010

43.9

“-“

 

 

 

11.01.2010

47.46

“-“

 

 

 

12.11.2010

29.87

“-“

 

 

 

13.01.2010

47.28

“-“

 

 

 

14.01.2010

76.32

1.526

 

 

 

15.01.2010

69.93

1.399

 

 

 

16.01.2010

30.36

“-“

 

 

 

17.01.2010

47.12

“-“

 

 

 

18.01.2010

35.69

“-“

 

 

 

19.01.2010

17.68

“-“

 

 

 

20.01.2010

34.22

“-“

 

 

 

21.01.2010

50.58

1.012

 

 

 

22.01.2010

40

“-“

 

 

 

23.01.2010

38.4

“-“

 

 

 

24.01.2010

59.28

1.186

 

 

 

25.01.2010

85.17

1.703

 

 

 

26.01.2010

69.63

1.393

 

 

 

27.01.2010

70.4

1.408

 

 

 

28.01.2010

57.44

1.149

 

 

 

29.01.2010

54.86

1.097

 

 

 

30.01.2010

55.91

1.118

 

 

 

31.01.2010

38.47

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 11 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 11 бр.

Средномесечна концентрация: 43.351

Времеви обхват(%): 100

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*