Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юли 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юли 2013 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.07.2013

20.81

“-“

 

 

 

02.07.2013

17.71

“-“

 

 

 

03.07.2013

20.97

“-“

 

 

 

04.07.2013

24.04

“-“

 

 

 

05.07.2013

27.45

“-“

 

 

 

06.07.2013

24.39

“-“

 

 

 

07.07.2013

17.52

“-“

 

 

 

08.07.2013

25.12

“-“

 

 

 

09.07.2013

26.65

“-“

 

 

 

10.07.2013

25.32

“-“

 

 

 

11.07.2013

31.06

“-“

 

 

 

12.07.2012

29.82

“-“

 

 

 

13.07.2013

23.99

“-“

 

 

 

14.07.2013

24.1

“-“

 

 

 

15.07.2013

27.87

“-“

 

 

 

16.07.2013

35.23

“-“

 

 

 

17.07.2013

22.52

“-“

 

 

 

18.07.2013

23.34

“-“

 

 

 

19.07.2013

26.56

“-“

 

 

 

20.07.2013

28.25

“-“

 

 

 

21.07.2013

29.99

“-“

 

 

 

22.07.2013

30.32

“-“

 

 

 

23.07.2013

26.35

“-“

 

 

 

24.07.2013

22.36

“-“

 

 

 

25.07.2013

27.36

“-“

 

 

 

26.07.2013

35.15

“-“

 

 

 

27.07.2013

33.71

“-“

 

 

 

28.07.2013

30.19

“-“

 

 

 

29.07.2013

37.67

“-“

 

 

 

30.07.2013

37.76

“-“

 

 

 

30.07.2013

26.18

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 206 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 26.895

Времеви обхват(%): 96.71361502

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година