Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.май 2009

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец май 2009 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Превишение на

ПС+ДО за СДН

[в пъти ПС+ДО  за СДН] 

АИС- Благоевград

Благоевград

01.05.2009

19.77

“-“

 

 

 

02.05.2009

13.88

“-“

 

 

 

03.05.2009

23.62

“-“

 

 

 

04.05.2009

22.4

“-“

 

 

 

05.05.2009

22.46

“-“

 

 

 

06.05.2009

20.74

“-“

 

 

 

07.05.2009

24.24

“-“

 

 

 

08.05.2009

22.52

“-“

 

 

 

09.05.2009

20.58

“-“

 

 

 

10.05.2009

20.87

“-“

 

 

 

11.05.2009

27.47

“-“

 

 

 

12.05.2009

23.06

“-“

 

 

 

13.05.2009

26.56

“-“

 

 

 

14.05.2009

24.95

“-“

 

 

 

15.05.2009

26.69

“-“

 

 

 

16.05.2009

29.04

“-“

 

 

 

17.05.2009

30.41

“-“

 

 

 

18.05.2009

31.57

“-“

 

 

 

19.05.2009

28.17

“-“

 

 

 

20.05.2009

28.3

“-“

 

 

 

21.05.2009

31.7

“-“

 

 

 

22.05.2009

29.91

“-“

 

 

 

23.05.2009

25.71

“-“

 

 

 

24.05.2009

25.08

“-“

 

 

 

25.05.2009

28.41

“-“

 

 

 

26.05.2009

26.78

“-“

 

 

 

27.05.2009

26.77

“-“

 

 

 

28.05.2009

27.58

“-“

 

 

 

29.05.2009

17.95

“-“

 

 

 

30.05.2009

14.17

“-“

 

 

 

31.05.2009

16.33

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 150 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 34 бр.

Средномесечна концентрация: 24.442

Времеви обхват(%): 98.68421053

Брой регистрирани превишения + ДО през месеца: „*”

Брой регистрирани превишения + ДО от началото на годината до момента: „*”

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година