Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.май 2013

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец май 2013 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.05.2013

36.18

“-“

 

 

 

02.05.2013

28.92

“-“

 

 

 

03.05.2013

34.12

“-“

 

 

 

04.05.2013

39.64

“-“

 

 

 

05.05.2013

25.35

“-“

 

 

 

06.05.2013

24.43

“-“

 

 

 

07.05.2013

27.16

“-“

 

 

 

08.05.2013

22.7

“-“

 

 

 

09.05.2013

22.95

“-“

 

 

 

10.05.2013

17.03

“-“

 

 

 

11.05.2013

17.76

“-“

 

 

 

12.05.2012

18.06

“-“

 

 

 

13.05.2013

17.01

“-“

 

 

 

14.05.2013

13.34

“-“

 

 

 

15.05.2013

15.89

“-“

 

 

 

16.05.2013

22.71

“-“

 

 

 

17.05.2013

26.59

“-“

 

 

 

18.05.2013

31.08

“-“

 

 

 

19.05.2013

32.43

“-“

 

 

 

20.05.2013

69.65

1.393

 

 

 

21.05.2013

46.31

“-“

 

 

 

22.05.2013

39.45

“-“

 

 

 

23.05.2013

33.36

“-“

 

 

 

24.05.2013

13.21

“-“

 

 

 

25.05.2013

11.43

“-“

 

 

 

26.05.2013

11.96

“-“

 

 

 

27.05.2013

7.72

“-“

 

 

 

28.05.2013

21.37

“-“

 

 

 

29.05.2013

39.27

“-“

 

 

 

30.05.2013

39.81

“-“

 

 

 

31.05.2013

14.45

 

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 145 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 1 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 бр.

Средномесечна концентрация: 26.495

Времеви обхват(%): 95.39473684

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година