Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.октомври 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец октомври 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.10.2012

35.11

“-“

 

 

 

02.10.2012

33.52

“-“

 

 

 

03.10.2012

39.48

“-“

 

 

 

04.10.2012

24.68

“-“

 

 

 

05.10.2012

23.46

“-“

 

 

 

06.10.2012

28.61

“-“

 

 

 

07.10.2012

29.1

“-“

 

 

 

08.10.2012

17.53

“-“

 

 

 

09.10.2012

25.16

“-“

 

 

 

10.10.2012

31.73

“-“

 

 

 

11.10.2012

26.57

“-“

 

 

 

12.10.2012

31.32

“-“

 

 

 

13.10.2012

26.79

“-“

 

 

 

14.10.2012

20.3

“-“

 

 

 

15.10.2012

21.47

“-“

 

 

 

16.10.2012

18.81

“-“

 

 

 

17.10.2012

16.09

“-“

 

 

 

18.10.2012

22.18

“-“

 

 

 

19.10.2012

33.8

“-“

 

 

 

20.10.2012

32.99

“-“

 

 

 

21.10.2012

25.93

“-“

 

 

 

22.10.2012

27.35

“-“

 

 

 

23.10.2012

39.72

“-“

 

 

 

24.10.2012

40.07

“-“

 

 

 

25.10.2012

42.8

“-“

 

 

 

26.10.2012

39.98

“-“

 

 

 

27.10.2012

27.62

“-“

 

 

 

28.10.2012

16.87

“-“

 

 

 

29.10.2012

15.25

“-“

 

 

 

30.10.2012

16.7

“-“

 

 

 

31.10.2012

19.17

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 301 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 48 бр.

Средномесечна концентрация: 27.425

Времеви обхват(%): 98.68852459

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година