Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.09.2012

23.26

“-“

 

 

 

02.09.2012

21.57

“-“

 

 

 

03.09.2012

21.74

“-“

 

 

 

04.09.2012

24.76

“-“

 

 

 

05.09.2012

26.37

“-“

 

 

 

06.09.2012

32.84

“-“

 

 

 

07.09.2012

41.8

“-“

 

 

 

08.09.2012

20.09

“-“

 

 

 

09.09.2012

19.95

“-“

 

 

 

10.09.2012

21.72

“-“

 

 

 

11.09.2012

24.79

“-“

 

 

 

12.09.2012

25.77

“-“

 

 

 

13.09.2012

27.33

“-“

 

 

 

14.09.2012

22.18

“-“

 

 

 

15.09.2012

19.42

“-“

 

 

 

16.09.2012

23.24

“-“

 

 

 

17.09.2012

22.6

“-“

 

 

 

18.09.2012

27.75

“-“

 

 

 

19.09.2012

34.31

“-“

 

 

 

20.09.2012

25.26

“-“

 

 

 

21.09.2012

10.18

“-“

 

 

 

22.09.2012

16.46

“-“

 

 

 

23.09.2012

19.64

“-“

 

 

 

24.09.2012

22.04

“-“

 

 

 

25.09.2012

24.95

“-“

 

 

 

26.09.2012

27.39

“-“

 

 

 

27.09.2012

28.51

“-“

 

 

 

28.09.2012

31.77

“-“

 

 

 

29.09.2012

33.69

“-“

 

 

 

30.09.2012

33.33

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 270 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 48 бр.

Средномесечна концентрация: 25.147

Времеви обхват(%): 98.54014599

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година