Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.август 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец август 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.08.2012

19.71

“-“

 

 

 

02.08.2012

23

“-“

 

 

 

03.08.2012

34.3

“-“

 

 

 

04.08.2012

34.44

“-“

 

 

 

05.08.2012

31.98

“-“

 

 

 

06.08.2012

37.05

“-“

 

 

 

07.08.2012

39.05

“-“

 

 

 

08.08.2012

41.82

“-“

 

 

 

09.08.2012

32.58

“-“

 

 

 

10.08.2012

32.78

“-“

 

 

 

11.08.2012

26.1

“-“

 

 

 

12.08.2012

21.21

“-“

 

 

 

13.08.2012

17.58

“-“

 

 

 

14.08.2012

19.17

“-“

 

 

 

15.08.2012

20.7

“-“

 

 

 

16.08.2012

19.54

“-“

 

 

 

17.08.2012

20.93

“-“

 

 

 

18.08.2012

24.12

“-“

 

 

 

19.08.2012

29.35

“-“

 

 

 

20.08.2012

29.41

“-“

 

 

 

21.08.2012

27.31

“-“

 

 

 

22.08.2012

24.58

“-“

 

 

 

23.08.2012

33.44

“-“

 

 

 

24.08.2012

44.96

“-“

 

 

 

25.08.2012

51.33

1.027

 

 

 

26.08.2012

48.2

“-“

 

 

 

27.08.2012

26.65

“-“

 

 

 

28.08.2012

19.22

“-“

 

 

 

29.08.2012

27.29

“-“

 

 

 

30.08.2012

23.51

“-“

 

 

 

31.08.2012

28.21

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 240 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 1 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 48 бр.

Средномесечна концентрация: 29.339

Времеви обхват(%): 98.36065574

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година