Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юли 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юли 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.07.2012

33.76

“-“

 

 

 

02.07.2012

25.58

“-“

 

 

 

03.07.2012

26.22

“-“

 

 

 

04.07.2012

23.1

“-“

 

 

 

05.07.2012

33.03

“-“

 

 

 

06.07.2012

33.91

“-“

 

 

 

07.07.2012

35.16

“-“

 

 

 

08.07.2012

30.96

“-“

 

 

 

09.07.2012

40.23

“-“

 

 

 

10.07.2012

39.61

“-“

 

 

 

11.07.2012

24.44

“-“

 

 

 

12.07.2012

26.4

“-“

 

 

 

13.07.2012

22.58

“-“

 

 

 

14.07.2012

24.18

“-“

 

 

 

15.07.2012

27.44

“-“

 

 

 

16.07.2012

26.91

“-“

 

 

 

17.07.2012

14.47

“-“

 

 

 

18.07.2012

14.5

“-“

 

 

 

19.07.2012

18.85

“-“

 

 

 

20.07.2012

27,24

“-“

 

 

 

21.07.2012

32.26

“-“

 

 

 

22.07.2012

32.68

“-“

 

 

 

23.07.2012

26.84

“-“

 

 

 

24.07.2012

35.65

“-“

 

 

 

25.07.2012

37.59

“-“

 

 

 

26.07.2012

38.92

“-“

 

 

 

27.07.2012

36.24

“-“

 

 

 

28.07.2012

24.23

“-“

 

 

 

29.07.2012

27.24

“-“

 

 

 

30.07.2012

35.34

“-“

 

 

 

31.07.2012

27.47

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 209 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 бр.

Средномесечна концентрация: 29.130

Времеви обхват(%): 98.12206573

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година