Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юни 2012

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юни 2012 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2012

21.61

“-“

 

 

 

02.06.2012

18.43

“-“

 

 

 

03.06.2012

24.2

“-“

 

 

 

04.06.2012

27.75

“-“

 

 

 

05.06.2012

 

 

 

 

 

06.06.2012

 

 

 

 

 

07.06.2012

15.24

“-“

 

 

 

08.06.2012

22.74

“-“

 

 

 

09.06.2012

24.41

“-“

 

 

 

10.06.2012

27.67

“-“

 

 

 

11.06.2012

27.31

“-“

 

 

 

12.06.2012

22.81

“-“

 

 

 

13.06.2012

18.89

“-“

 

 

 

14.06.2012

23.5

“-“

 

 

 

15.06.2012

16.37

“-“

 

 

 

16.06.2012

18.49

“-“

 

 

 

17.06.2012

21.24

“-“

 

 

 

18.06.2012

18.28

“-“

 

 

 

19.06.2012

27.38

“-“

 

 

 

20.06.2012

22,18

“-“

 

 

 

21.06.2012

23.27

“-“

 

 

 

22.06.2012

26.56

“-“

 

 

 

23.06.2012

40.35

“-“

 

 

 

24.06.2012

36.51

“-“

 

 

 

25.06.2012

26.09

“-“

 

 

 

26.06.2012

19.15

“-“

 

 

 

27.06.2012

12.61

“-“

 

 

 

28.06.2012

18.15

“-“

 

 

 

29.06.2012

22.47

“-“

 

 

 

30.06.2012

28.76

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 28 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 178 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 47 бр.

Средномесечна концентрация: 23.301

Времеви обхват(%): 97.8021978

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година