Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юли 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юли 2011 година

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.07.2011

17.17

“-“

 

 

 

02.07.2011

17.24

“-“

 

 

 

03.07.2011

20.9

“-“

 

 

 

04.07.2011

19.75

“-“

 

 

 

05.07.2011

20.16

“-“

 

 

 

06.07.2011

18.7

“-“

 

 

 

07.07.2011

20.69

“-“

 

 

 

08.07.2011

21.97

“-“

 

 

 

09.07.2011

18.67

“-“

 

 

 

10.07.2011

20.16

“-“

 

 

 

11.07.2011

26.13

“-“

 

 

 

12.07.2011

26.25

“-“

 

 

 

13.07.2011

25.53

“-“

 

 

 

14.07.2011

26.07

“-“

 

 

 

15.07.2011

21.2

“-“

 

 

 

16.07.2011

20.16

“-“

 

 

 

17.07.2011

26.13

“-“

 

 

 

18.07.2011

 

“-“

 

 

 

19.07.2011

29.49

“-“

 

 

 

20.07.2011

31.28

“-“

 

 

 

21.07.2011

14.48

“-“

 

 

 

22.07.2011

14.33

“-“

 

 

 

23.07.2011

19.26

“-“

 

 

 

24.07.2011

15.25

“-“

 

 

 

25.07.2011

25.65

“-“

 

 

 

26.07.2011

27.98

“-“

 

 

 

27.07.2011

23.12

“-“

 

 

 

28.07.2011

17.02

“-“

 

 

 

29.07.2011

22.7

“-“

 

 

 

30.07.2011

13.79

“-“

 

 

 

31.07.2011

17.62

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 211 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 21.308

Времеви обхват(%): 99.5283

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година