Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.юни 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец юни 2011 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.06.2011

25.75

“-“

 

 

 

02.06.2011

21.75

“-“

 

 

 

03.06.2011

25.63

“-“

 

 

 

04.06.2011

18.25

“-“

 

 

 

05.06.2011

21.77

“-“

 

 

 

06.06.2011

27.5

“-“

 

 

 

07.06.2011

28.94

“-“

 

 

 

08.06.2011

25.98

“-“

 

 

 

09.06.2011

20.05

“-“

 

 

 

10.06.2011

17.68

“-“

 

 

 

11.06.2011

27.83

“-“

 

 

 

12.06.2011

25.73

“-“

 

 

 

13.06.2011

22.94

“-“

 

 

 

14.06.2011

20.75

“-“

 

 

 

15.06.2011

19.53

“-“

 

 

 

16.06.2011

28.4

“-“

 

 

 

17.06.2011

23.8

“-“

 

 

 

18.06.2011

28.97

“-“

 

 

 

19.06.2011

26.76

“-“

 

 

 

20.06.2011

19.87

“-“

 

 

 

21.06.2011

13.4

“-“

 

 

 

22.06.2011

19.32

“-“

 

 

 

23.06.2011

25.63

“-“

 

 

 

24.06.2011

31.87

“-“

 

 

 

25.06.2011

18.76

“-“

 

 

 

26.06.2011

10.75

“-“

 

 

 

27.06.2011

16.31

“-“

 

 

 

28.06.2011

22.67

“-“

 

 

 

29.06.2011

24.21

“-“

 

 

 

30.06.2011

17.82

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 181 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 22.621

Времеви обхват(%): 100

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година