Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.май 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец май 2011 година

 

Пункт

Община

 

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН  

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.05.2011

27.16

“-“

 

 

 

02.05.2011

23.52

“-“

 

 

 

03.05.2011

26.38

“-“

 

 

 

04.05.2011

16.7

“-“

 

 

 

05.05.2011

21.4

“-“

 

 

 

06.05.2011

16.95

“-“

 

 

 

07.05.2011

21.12

“-“

 

 

 

08.05.2011

18.52

“-“

 

 

 

09.05.2011

19.5

“-“

 

 

 

10.05.2011

25.31

“-“

 

 

 

11.05.2011

17.54

“-“

 

 

 

12.05.2011

15.79

“-“

 

 

 

13.05.2011

19.76

“-“

 

 

 

14.05.2011

27.29

“-“

 

 

 

15.05.2011

24.91

“-“

 

 

 

16.05.2011

24.48

“-“

 

 

 

17.05.2011

20.25

“-“

 

 

 

18.05.2011

27.38

“-“

 

 

 

19.05.2011

23.85

“-“

 

 

 

20.05.2011

30.35

“-“

 

 

 

21.05.2011

25.96

“-“

 

 

 

22.05.2011

23.62

“-“

 

 

 

23.05.2011

27.79

“-“

 

 

 

24.05.2011

30.4

“-“

 

 

 

25.05.2011

26.0

“-“

 

 

 

26.05.2011

22.47

“-“

 

 

 

27.05.2011

26.65

“-“

 

 

 

28.05.2011

22.96

“-“

 

 

 

29.05.2011

29.53

“-“

 

 

 

30.05.2011

32.33

“-“

 

 

 

31.05.2011

19.84

 

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 151 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 23.733

Времеви обхват(%): 100

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година