Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.март 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец март 2011 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.03.2011

91.07

1.821

 

 

 

02.03.2011

61.29

1.226

 

 

 

03.03.2011

97.03

1.941

 

 

 

04.03.2011

117.55

2.351

 

 

 

05.03.2011

95.34

1.907

 

 

 

06.03.2011

48.79

“-“

 

 

 

07.03.2011

28.89

“-“

 

 

 

08.03.2011

35.27

“-“

 

 

 

09.03.2011

37.46

“-“

 

 

 

10.03.2011

46.47

“-“

 

 

 

11.03.2011

68.84

1.377

 

 

 

12.03.2011

66.85

1.337

 

 

 

13.03.2011

42.51

“-“

 

 

 

14.03.2011

49.63

“-“

 

 

 

15.03.2011

67.62

1.352

 

 

 

16.03.2011

33.82

“-“

 

 

 

17.03.2011

22.39

“-“

 

 

 

18.03.2011

32.01

“-“

 

 

 

19.03.2011

22.54

“-“

 

 

 

20.03.2011

11.41

“-“

 

 

 

21.03.2011

19.75

“-“

 

 

 

22.03.2011

31.54

“-“

 

 

 

23.03.2011

35.44

“-“

 

 

 

24.03.2011

35.31

“-“

 

 

 

25.03.2011

38.1

“-“

 

 

 

26.03.2011

27.44

“-“

 

 

 

27.03.2011

42.31

“-“

 

 

 

28.03.2011

46.37

“-“

 

 

 

29.03.2011

34.08

“-“

 

 

 

30.03.2011

21.83

“-“

 

 

 

31.03.2011

33.01

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 8 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 53 бр.

Средномесечна концентрация: 46.515

Времеви обхват(%): 100

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година