Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.февруари 2011

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2011 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентрация

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

АИС- Благоевград

Благоевград

01.02.2011

118.51

2.37

 

 

02.02.2011

145.85

2.917

 

 

03.02.2011

98.3

1.966

 

 

04.02.2011

98.92

1.978

 

 

05.02.2011

111.56

2.231

 

 

06.02.2011

119.18

2.384

 

 

07.02.2011

71.47

1.429

 

 

08.02.2011

76.58

1.532

 

 

09.02.2011

61.91

1.283

 

 

10.02.2011

65.93

1.319

 

 

11.02.2011

67.45

1.349

 

 

12.02.2011

61.71

1.234

 

 

13.02.2011

60.58

1.212

 

 

14.02.2011

58.79

1.176

 

 

15.02.2011

55.81

1.116

 

 

16.02.2011

29.76

“-“

 

 

17.02.2011

21.27

“-“

 

 

18.02.2011

38.5

“-“

 

 

19.02.2011

22.46

“-“

 

 

20.02.2011

32.09

“-“

 

 

21.02.2011

42.68

“-“

 

 

22.02.2011

61.68

1.234

 

 

23.02.2011

28.04

“-“

 

 

24.02.2011

26.53

“-“

 

 

25.02.2011

32.08

“-“

 

 

26.02.2011

56.06

1.121

 

 

27.02.2011

75.01

1.5

 

 

28.02.2011

106.98

2.14

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • СДН - средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • ПС + ДО за СДН – прагова стойност плюс допустимото отклонение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН, респ. СДН + ДО за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година