Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) за 2022 г.


 

Агнеса Благоева Христова
Вх. № Z-134/11.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Ангел Любенов Георгиев
Вх. № Z-142/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Директор дирекция

Ася Методиева Гайдарска
Вх. № Z-153/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши експерт

Алекса Георгиев Трайков
Вх. № Z-108/27.04.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши специалист

Албена Вангелова Пъхнева
Вх. № Z-147/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Бисер Билянов Топчиев
Вх. № Z-137/11.05.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен юрисконсулт

Василка Калинова Топчиева
Вх. № Z-136/11.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Ваня Любомирова Панделова

Вх. № Z-124/09.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Венко Славчев Костадинов
Вх. № Z-109/27.04.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) ежегодна Старши инспектор

Вера Калоянова Шопова
Вх. № Z-112/02.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Вяра Георгиева Ташева

Вх. № Z-135/11.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Галина Симеонова Цветкова
Вх. № Z-127/10.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова
Вх. № Z-133/11.05.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Гергана Великова Витанова

Вх. № Z-25/26.01.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) при встъпване Старши експерт

Гергана Великова Витанова

Вх. № Z-26/26.01.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Интереси (ЗПКОНПИ) при встъпване Старши експерт

Гергана Великова Витанова

Вх. № Z-126/10.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши експерт

Гергана Великова Витанова

Вх. № Z-195/15.06.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) коригираща Старши експерт

Даниела Грей Самарджиева
Вх. № Z-128/10.05.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Димитър Иванов Грозданов
Вх. № Z-151/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Емилия Методиева Петрова
Вх. № Z-131/11.05.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Директор на дирекция

Красимир Димитров Граздилов
Вх. № Z-151/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Людмила Сотирова Зашева
Вх. № Z-150/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Мария Руменова Попова
Вх. № Z-152/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен специалист

Миглена Иванова Бошкилова
Вх. № Z-115/03.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен специалист

Миглена Иванова Бошкилова
Вх. № Z-116/03.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Интереси (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен специалист

Миглена Симеонова Харалампиева
Вх. № Z-132/11.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Михаела Лозанова Кирова-Гошева
Вх. № Z-129/10.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Невена Георгиева Малакова

Вх. № Z-148/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Младши експерт

Росица Христова Зикатанова-Николова
Вх. № Z-125/09.05.2023 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши експерт

Светла Кирилова Терзийска
Вх. № Z-145/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши експерт

Светлана Александрова Вучкова
Вх. № Z-123/09.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Директор дирекция

Седефка Борисова Ризова
Вх. № Z-149/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Спаска Кирилова Соколова
Вх. № Z-146/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт

Татяна Иванова Станева
Вх. № Z-141/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Старши  експерт

Юлиян Стоянов Манчев
Вх. № Z-143/12.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ежегодна Главен експерт