Съдържание

Посетители

В момента има 507  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) за 2021 г.


 

Агнеса Благоева Христова
Вх. № Z-107/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Ангел Любенов Георгиев
Вх. № Z-2/07.01.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор дирекция

Ангел Любенов Георгиев
Вх. № Z-3/07.01.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор дирекция

Ангел Любенов Георгиев
Вх. № Z-135/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор дирекция

Ася Методиева Гайдарска
Вх. № Z-132/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Алекса Георгиев Трайков
Вх. № Z-134/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши специалист

Албена Вангелова Пъхнева
Вх. № Z-193/17.08.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Албена Вангелова Пъхнева
Вх. № Z-194/17.08.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Албена Вангелова Пъхнева
Вх. № Z-123/11.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Бисер Билянов Топчиев
Вх. № Z-111/09.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен юрисконсулт

Василка Калинова Топчиева
Вх. № Z-110/09.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Венко Славчев Костадинов
Вх. № Z-104/04.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Старши инспектор

Вера Калоянова Шопова
Вх. № Z-93/21.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Галина Симеонова Цветкова
Вх. № Z-120/10.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова
Вх. № Z-102/04.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Главен експерт

Даниела Грей Самарджиева
Вх. № Z-100/05.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Денис Иванов Петров
Вх. № Z-72/04.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Денис Иванов Петров
Вх. № Z-73/04.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Денис Иванов Петров
Вх. № Z-166/02.06.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)/при напускане Младши експерт

Димитрина Младенова Стоянова
Вх. № Z-133/13.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитър Иванов Грозданов
Вх. № Z-28/18.02.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитър Иванов Грозданов
Вх. № Z-29/18.02.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитър Иванов Грозданов
Вх. № Z-108/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитър Иванов Мутафчиев
Вх. № Z-117/10.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Емилия Методиева Петрова
Вх. № Z-119/10.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Красимир Димитров Граздилов
Вх. № Z-105/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)/Коригирана декларация Главен експерт

Людмила Сотирова Зашева
Вх. № Z-127/12.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Мария Руменова Попова
Вх. № Z-103/04.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен специалист

Миглена Иванова Бошкилова
Вх. № Z-115/10.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Миглена Симеонова Харалампиева
Вх. № Z-128/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Михаела Лозанова Кирова-Гошева
Вх. № Z-130/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Ралица Стоилова Тренчева
Вх. № Z-75/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Ралица Стоилова Тренчева
Вх. № Z-76/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Ралица Стоилова Тренчева
Вх. № Z-129/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Росен Лозанов Алексов
Вх. № Z-124/12.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Росица Христова Зикатанова-Николова
Вх. № Z-99/03.05.2022 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Румен Георгиев Иванов
Вх. № Z-113/09.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Светла Кирилова Терзийска
Вх. № Z-122/11.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Светлана Александрова Вучкова
Вх. № Z-121/10.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Седефка Борисова Ризова
Вх. № Z-131/13.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Снежина Василева Кръстева-Якимова
Вх. № Z-291/23.11.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)/При напускане Директор на дирекция

Спаска Кирилова Соколова
Вх. № Z-118/10.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Татяна Иванова Станева
Вх. № Z-109/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Юлиян Стоянов Манчев
Вх. № Z-126/12.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт