Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

 

Име, фамилия Длъжност Телефон Директен телефон
Снежина Кръстева-Якимова директор 073818070  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "Административно, финансово и правно обслужване" 
Емилия Петрова

директор дирекция

073818083  
Бисер Топчиев главен юрисконсулт  073818071  
Мария Попова главен специалист    
Даниела Самарджиева младши експерт    
Миглена Бошкилова младши експерт 073818081 факс: 88 51 58
Агнеса Христова младши експерт 073818080  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
Румен Иванов директор дирекция 073818084

зелен телефон:

88 51 60

НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване чистотата на въздуха"
Гергана Рабанова-Аладжова главен експерт

 073818087

 
Росица Зикатанова-Николова старши експерт

 073818087

 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Светлана Вучкова главен експерт  073818072  
Юлиян Манчев главен експерт  073818089  
Седефка Ризова главен експерт  073818072  
Михаела Кирова-Гошева главен експерт  073818072  
 Ваня Панделова младши експерт    в отпуск
 Невена Малакова младши експерт    в отпуск
НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване на водите"
 Албена Пъхнева младши експерт  073818085  
Спаска Соколова главен експерт  073818085  
НАПРАВЛЕНИЕ "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
Димитър Мутафчиев главен експерт  073818084  
НАПРАВЛЕНИЕ "Опасни химични вещества"
Татяна Станчева младши експерт  073818089  
       
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
       
Василка Топчиева старши експерт 073818085  
Направление "ЕО и ОВОС"
Миглена Харалампиева главен експерт 073818086  
Светла Терзийска старши експерт 073818088  
Вера Шопова главен експерт 073818086  
Ася Гайдарска старши експерт 073818086  
Направление "Биологично разнообразие, защитени територи и зони"    
Галина Цветкова главен експерт 073818088  
Росен Алексов главен експерт 073818088  
Красимир Граздилов главен експерт 073818088  
Людмила Зашева главен експерт 073818088  
Венко Костадинов старши инспектор    
Алекса Трайков старши специалист