Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

 

Име, фамилия Длъжност Телефон Директен телефон
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ директор 073818082  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "Административно, финансово и правно обслужване" 
Емилия Петрова

директор дирекция

073818083  
Бисер Топчиев главен юрисконсулт    
Мария Попова главен специалист    
Даниела Самарджиева младши експерт    
Вяра Тодорова младши експерт 073818080 факс: 88 51 58
Агнеса Христова младши експерт 073818081  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
Румен Иванов директор дирекция 073818084

зелен телефон:

88 51 60

НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване чистотата на въздуха"
Гергана Рабанова-Аладжова главен експерт

 073818087

 
Росица Зикатанова-Николова старши експерт

 

 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Светлана Вучкова главен експерт  073818072  
Юлиян Манчев главен експерт    
Седефка Ризова главен експерт    
Михаела Кирова-Гошева главен експерт    
 Ваня Панделова младши експерт    
 Невена Малакова младши експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване на водите"
Людмила Хаджиева главен експерт  073818085  
Спаска Соколова главен експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
Димитър Мутафчиев главен експерт  073818084  
НАПРАВЛЕНИЕ "Опасни химични вещества"
Татяна Станчева младши експерт  073818089  
Борислава Захова старши експерт    
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
Снежина Кръстева-Якимова директор дирекция 073818070  
Василка Топчиева старши експерт 073818085  
Направление "ЕО и ОВОС"
Миглена Харалампиева главен експерт 073818086  
Светла Терзийска старши експерт    
Вера Шопова старши експерт    
Ася Гайдарска младши експерт    
Направление "Биологично разнообразие, защитени територи и зони"    
Галина Цветкова главен експерт 073818088  
Росен Алексов главен експерт    
Красимир Граздилов главен експерт    
Людмила Зашева главен експерт    
Венко Костадинов старши инспектор    
Алекса Трайков старши специалист    
Направление "Специализирани регистри"