Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2009 г.

БД-08-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 08- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Белица, Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението