Съдържание

Посетители

В момента има 955  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-15-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №033003 с площ 10.006 дка, местност “Купеница”, землище на с. Спатово, Община Сандански за  „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „ПЮР ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец”, ул. „Цанко Церковски” № 3,  ЕИК 121223694

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №025049 с площ 18.983 дка, местност “Иловица”, землище на с. Склаве, Община Сандански за  „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „Кантилена” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, бл. 60, ап. 21, ЕИК 121223694

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 135024 с площ 4.004 дка, местност “Пушовец”, землище на с. Илинденци, Община Струмяни за „Производство на електроенергия чрез фотоволтаична централа”

възложител: ЕТ „Благой Черкезов” със седалище и адрес на управление Община Струмяни, с. Струмяни, ул. „Цар Калоян” № 9, ЕИК 201140078

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши  екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за имот №  032038 с площ 21.894 дка, местност “Якуната”, землище на с. Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград с цел отреждане и застрояване на имота за “Фотоволтаична централа

възложител: Васил Йордавон Митов 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот № 024006 с площ 15.560 дка, местност “Циганско гробе”, землище на с. Копривлен, Община Хаджидимово за “Фотоволтаична централа”

възложител: “СОЛАРПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Копривлен, Община Хаджидимово, ул. “Драма” № 10 ЕИК 200821255

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот № 041034, местност „Джигурско”, землище на с. Джигурово, Община Сандански за фотоволтаична централа

възложител: “ПЕ ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Лешница, Община Сандански, ул. „Яворите”, ЕИК 200645323 и „ИВ ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Лешница, Община Сандански, ул. „Яворите”, ЕИК 200691089

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот № 041015 с площ 3.997 дка, местност “Ранковец”, землище на с. Поленица, Община Сандански за “Фотоволтаична централа”

възложител: Стоян Илиев Терзиев и др.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението