Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКЛАД ЗА ОВОС

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - Благоевград осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи акрополи – изпълнение на дейност по социализация и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в имоти с идентификатори 49312.17.65 и 49312.17.70 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане.

Доклад за ОВОС ,  задание с приложения, нетехническо резюме и доклад за оценка степента на въздействие за инвестиционно предложение „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи акрополи – изпълнение на дейност по социализация и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристическо обслужване в имоти с идентификатори 49312.17.65 и 49312.17.70 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане.

 

ДОКУМЕНТИ

 

  1. Доклад за ОВОС - ТУК
  2. Нетехническо резюме - ТУК
  3. Задание - ТУК
  4. Доклад за оценка степента на въздействие - ТУК