Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за напомнително писмо изх. №387(4)/21.02.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 387(4)/21.02.2014 г. до Румен Стоянов, за инвестиционно предложение за "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.140.23, местност „Под черквата" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"