Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност Горно грамаде по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Днес, 15.12.2022 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за внесено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност Горно грамаде по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД

Уведомлението е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41786

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.