Съдържание

Посетители

В момента има 374  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ „ЗП Ибрахим Хаджи“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, месопреработвателно предприятие в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и магазин, и зала за дегустации за местни и млечни продукти в съществуваща сграда - стара мелница в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Днес, 08.11.2021 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за внесено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, месопреработвателно предприятие в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и магазин, и зала за дегустации за местни и млечни продукти в съществуваща сграда - стара мелница в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител ЕТ „ЗП Ибрахим Хаджи“.

Уведомлението е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36846

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.