Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Г. Г., П. У. А. Б. В. Г. Д. С.

Инвестиционно предложение: Изграждане на пет броя вилни сгради и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 50 м в поземлен имот с идентификатор 37472.9.73 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Днес, 05.11.2021 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за инвестиционното предложение за Изграждане на пет броя вилни сгради и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 50 м в поземлен имот с идентификатор 37472.9.73 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Г. Г., П. У. А. Б. В. Г. Д. С.

Уведомлението за инвестиционното предложение е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37577

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .