Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “Банско терме“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 27.11.2018 г., РИОСВ - Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за “Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител “Банско терме“ ЕООД, гр. София.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25781 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7 за периода от 28.11.2018 г. до 11.12.2018 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ - Благоевград.
Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ - Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..