Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на ТИР-паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец и ЛПСОВ 8–12 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 12.11.2018 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на ТИР-паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец и ЛПСОВ 8–12 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КОТТОН ХИЛ“ ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26753 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 13.11.2018 г. до 26.11.2018 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..