Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "АГРОИНВЕСТ-97" ООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - ТК-1, изградено в поземлен имот с идентификатор 49312.20.22 в местността "Средно поле" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

Днес, 31.10.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за "Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - ТК-1, изградено в поземлен имот с идентификатор 49312.20.22 в местността "Средно поле" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ с възложител "АГРОИНВЕСТ-97" ООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40449  в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 01.11.2023 г. до 14.11.2023 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..