Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта


Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЕСТРЕЛЛА 2014" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлени имот с идентификатор 04279.147.31, местност Мутишица по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Днес, 25.08.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за инвестиционното предложение за „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлени имот с идентификатор 04279.147.31, местност Мутишица по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител "ЕСТРЕЛЛА 2014" ЕООД.

Уведомлението за инвестиционното предложение е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45242

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.