Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Започна подаването на годишните отчети за отпадъците

Започна подаването на годишните отчети за отпадъците за 2009 г. в РИОСВ - Благоевград. Всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци вече могат да подават годишните си отчети за 2009 година.

Прочети още...

Среднозимно преброяване

От 15.01 до 17.01.2010 г. ще се проведе среднозимно преброяване на водолюбивите птици по поречието на река Струма от с. Кулата до с. Бело поле, поречие на река Места и прилежащите големи и малки язовири и др. водоеми.В преброяването ще вземат участие екип от експерти на РИОСВ-Благоевград, съвместно с доброволци от Българско дружество за защита на птиците.

Прочети още...

Нов териториален обхват на РИОСВ

Регионалната екоинспекция ще осъществява контрол върху изпълнението на екологичното законодателство на територия с една община по-малко от новата година. С промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград отпадна община Сатовча. Правилникът е в сила от 1 декември 2009 година. Така Община Сатовча вече е под контрола на регионалната екоинспекция в град Смолян

Прочети още...

850 проверки и глоби за 39 250 лв. през 2009 г.

850 проверки на лица и фирми в Пиринско са извършили експертите на РИОСВ – Благоевград през 2009 г. От общия брой обекти 69 са проверени комплексно, т.е по няколко компонента или фактора на въздействие върху околната среда. През периода в инспекцията са постъпили 49 жабли и сигнали за екологични нарушения.

Прочети още...

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Да бъде засилен контрола по разделно събиране на отпадъци от опаковки, предписа РИОСВ-Благоевград на кметовете на общини в Пиринско. Целта е да не се допуска смесването на отпадъци от опаковки с общите генерирани битови отпадъци или замърсяване при събиране и транспортиране на отпадъците като цяло.

Прочети още...