Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград отбеляза Световния ден на влажните зони с открит урок пред ученици в Благоевград

IMG 0871Световният ден на влажните зони е годишен празник, който се отбелязва ежегодно на 2 февруари.

Конвенцията за влажните зони, които са от международно значение главно като местообитание на водолюбиви птици, е подписана на 2-ри февруари през 1971 година в град Рамсар (Иран), и от тогава е известна като Рамсарската конвенция. Основна цел на Рамсарската конвенция е опазване и рационално използване на влажните зони като средство за постигане на устойчивото развитие в целия свят.

Тази година мотото на кампанията е „Влажните зони и човешкото благоденствие“, а целта на информационните кампании е да се насочи общественото внимание към важността на влажните зони и да се насърчи тяхното възстановяване, опазване и разумно използване.

За популяризиране на кампанията, на 02.02.2024 г. РИОСВ – Благоевград гостува на ученици от втори клас на 11 ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград, където с презентация и беседа, експерти запознаха учениците с влажните зони в България и тяхното значение. Децата научиха повече за водолюбивите птици, обитаващи влажните зони и за техния миграционен път, и отговаряха на тематични гатанки.

Световният ден на влажните зони е глобално събитие, посветено на признаването на значението на влажните зони в околната среда и повишава осведомеността за тяхното опазване и устойчиво управление. Предоставя възможност за отбелязване на красотата и биоразнообразието на влажните зони, като същевременно се обръща внимание на предизвикателствата, пред които са изправени. Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време голяма част от обществото не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и това доколко те ни предпазват.

Световният ден на влажните зони насърчава значението на запазването на тези уникални екосистеми за настоящите и бъдещите поколения.