Съдържание

Посетители

В момента има 268  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград спря вноса на нерегламентирани строителни отпадъци на територията на Република България

IMG otpadatci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20.02.2023 г. на дежурния телефон на РИОСВ – Благоевград от служители на Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон постъпи уведомяване за съмнение относно несъответствието на вида на превозван отпадък, преминаващ през пункта.

Видно от представените документи (ЧМР, Анекс VІІ), придружаващи товара, транспортът е осъществен по дестинацията Република Италия – Република Гърция – Република България.

В представената документация - Анекс VІІ, е посочен код на отпадъка - 19 12 04 – пластмаса и каучук, който видимо не отговаря на превозвания такъв. Товарът представлява бали, състоящи се от отпадъци от хартиени опаковки (от чували от цимент, вар и др. строителни материали), отпадъци от пластмасови опаковки, пластмасови тръби и маркучи, както и биг бегове, съдържащи пръст, строителни отпадъци, пластмасови късчета и други.

Към представените документи липсва договор по реда на чл. 18, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци.

След извършена справка в Националната информационна система за отпадъците, преглед на представените документи, изискващите се по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и снимковия материал, от РИОСВ – Благоевград са дадени указания за недопускане на товара на територията на Република България.