Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Младежи генерираха идеи как със средствата на дигиталните технологии да се популяризира биоразнообразието в района на средното поречие на река Места

Mladeji za okolna sreda crv

 

5

 На 19.11.2022 г. в сградата на Народно читалище „Просвета – 1865“ , гр. Гоце Делчев, се проведе Форум „Младежки принос за гражданска наука“, в който участие взеха повече от 35 младежи от Средно училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хаджидимово и от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, представители на училища, институции и медии. Целта на форума е да популяризира използването на дигитални приложения като реален инструмент за гражданска наука и да популяризира биоразнообразието по средното течение на р. Места посредством представяне на резултатите от теренния практикум, проведен с младежите на 01.11.2022 г.

 

 

1 2 3  
       

 

Форумът е заключителната дейност по изпълнение на инициатива „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места чрез съвременни дигитални приложения“, изпълнявана от Народно читалище „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“, с. Смилян. Дейностите са финансирани от кампанията на Министерство на околната среда „Младежи за околна среда“ с подкрепата на РИОСВ – Благоевград.

В първата част на форума младежите с помощта на изготвени от тях презентации представиха по атрактивен начин информация за това защо е важно да опазваме природните ресурси, как можем да използваме дигиталните устройства за определяне на ефективни мерки за опазване на местообитанията на консервационно значими видове, какъв брой и какви организмови видове са регистрирани в приложенията от младежите, кои от тях са с консервационна стойност.

4

По време на следобедната сесия участниците бяха предизвикани да предадат вече натрупаните знания сред децата от училищата и детските градини в населените им места, сред учителите и цялата общественост. Участниците, организирани в три групи, разработиха кампания за повишаване информираността на населението за популяризиране богатото биоразнообразие в района и привличане на обществеността за опазването на местообитанията на консервационно значими видове в териториалния обхват на извършените наблюдения. В резултат от работата по групи от младежите за период до 6 месеца, с подкрепата на РИОСВ – Благоевград и Народно читалище „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“, с. Смилян. ще се изпълняват три отделни кампании: Кампания „Бъдещето е в нашите ръце! Пазете природата!“, която ще обхване детски градини и основни училища в гр. Гоце Делчев; Кампания „Страшна“ орхидея!“ за запознаване с организмовото разнообразие по р. Места и защита и опазване на вида Обикновен змийски език; Кампания „Заобикалящата ни природа е прекрасна – нека я опазим!“, насочена към ученици и учители от НПГ „Д. Талев“, гр. Гоце Делчев.