Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Обучения на младежи за събиране на данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места чрез съвременни дигитални приложения

 

Mladeji za okolna sreda crvПовече от 30 младежи се обучаваха в гр. Хаджидимово да използват дигитални приложения за разпознаване и регистриране на обичайни и значими за опазването на биоразнообразието видове в района на средното течение на река Места.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Обучението е част от дейностите по изпълнение на инициатива „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места чрез съвременни дигитални приложения“, изпълнявана от Народно читалище „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“, с. Смилян. Дейностите са финансирани от кампанията на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, с подкрепата РИОСВ – Благоевград.
Целта на инициативата е да се привлекат млади хора във възрастова граница 15-29 години към концепцията за гражданска наука, като бъдат обучени чрез използване на онлайн приложения да събират данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места. Събраните данни могат да бъдат използвани за разработване на планове за управление и конкретни мерки за опазване на местообитанията на редки и защитени видове от научни организации и съответните институции.

В рамките на инициативата е изготвен „Фотоопределител за събиране на данни за видовото многообразие по средното поречие на р. Места“.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обучението се проведе на два етапа. В гр. Хаджидимово пред участниците от Средно училище „Н. Й. Вапцаров гр. Хаджидимово“ и от Ученическия клуб по туризъм при Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев са представени фотоопределителят и съвременни дигитални приложения, които предлагат възможности за фото-регистриране, разпознаване и географско позициониране на растителни и животински видове, с различен статус на застрашеност и опазване.

 


3

На втория етап е проведен теренен практикум, на който участниците в обучението използваха онлайн-базирани приложения, като по време на обхода по р. Места регистрираха, събираха и изпращаха данни за различни видове и техните местообитания, които да послужат за формулиране на планове и мерки за борба с инвазивни видове и за опазване местообитанията на видове с висока консервационна стойност.

 

 

 


4

Участниците се заеха със задачата да регистрират с помощта на приложенията максимален брой видове по време на разходките си сред природата или в границата на града до 19 ноември 2022 г. Тогава ще се реализира последната дейност от проекта - провеждане на Форум „Младежки принос за гражданска наука“ в гр. Гоце Делчев, чиято цел е да се привлекат повече млади хора към идеята за гражданска наука и да се популяризира използването на дигитални приложения като реален инструмент за гражданска наука.