Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Кочериново започна рекултивацията на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в землището на с. Бараково

20220908 110247 1 webНа 08.09.2022 г. се проведе начална пресконференция и бе направена първа копка по проект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

На събитието присъстваха кметът на Община Кочериново Иван Минков, председателят на Общинския съвет в общината Елена Бозовайска, заместник-кметът на Община Кочериново – Емил Атанасов, ръководителят на проекта – инж. Радка Георгиева, както и представители на изпълнителите – „Кочериново Инженеринг“ ДЗЗД 2021, външни експерти, представители на медии и граждани.

По време на събитието бяха представени екипа на проекта, планираните дейности и информация за проекта. Дейностите по проекта включват изпълнение на техническа и биологична рекултивация на депото. Площта, заета с отадъци е 60.4 декара, а площта, отредена за сметище е 49.73 декара. Общият обем на натрупаните отападъци е 463 500 куб.м.

Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейски съюз.