Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Над 350 участници в „Зелената седмица“ на РИОСВ – Благоевград по случай Световния ден на околната среда

indexЗа отбелязване на празника РИОСВ – Благоевград обяви седмицата от 30.05-04.06.2022 г. за „Зелена“ и я посвети на екологичното възпитание на децата.

Проведени са 10 отделни инициативи, в които взеха участие над 350 деца от 15 различни класа – учениците от 9-ти клас на ПГТЛК „Гоце Делчев“ – Благоевград; от 7-ми клас на IV ОУ „Димчо Дебелянов“ – Благоевград; от 2-ри, 3-ти и 6-ти клас на II ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград; от 4-ти клас на ХI ОУ „Христо Ботев“ – Благоевград; от 6-ти клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново; 6-ти и 8-мите класове на ПМГ „Акад. С. Корольов“ – Благоевград; от 10-ти клас на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Благоевград и децата от третите групи на ЦДГ №1 „Ведрица” – Благоевград.

От проведените от служител на РИОСВ – Благоевград открити уроци и мултимедийни презентации децата научиха повече за състоянието на планетата, за деня на екологичния дълг, за чистотата на въздуха, за опазване на водата, за богатото биоразнообразие в териториалния обхват на инспекцията, за опазване на защитените видове животни и растения, за вековните дървета. Обсъдени са действия, насочени към намаляване на отпадъците и разделното им изхвърляне, какви са ползите от рециклирането и какво всеки един от нас може да направи за околната среда, защото „Нямаме ПЛАНета Б“, а „Само една планета!“, която е дом не само на хората, а и на растенията и животните. Разбрахме, че не е трудно „Да живеем устойчиво в хармония с природа!“, защото от всички нас зависи да променим тревожните факти, че днес човечеството използва над 70 процента повече ресурси, отколкото екосистемите могат да регенерират за една година и ако продължаваме да живеем така са ни нужни 1.7 планети като нашата, а имаме само една. На 03.06. тематични открити уроци и презентации се проведоха в зала „Изкуство“ на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.

Част от децата изработиха изделия с отпадъчни материали. Шестокласниците от II ОУ „Димитър Благоев“ използваха стружките от цветните си моливи за апликации; четвъртокласниците от ХI ОУ „Христо Ботев“ създадоха екопроекти на тема „Морско дъно“, а децата от детската градина рисуваха на капачки и направиха цветя и октоподи от чаши за еднократна употреба.

„Зелената седмица“ завърши на 04.06.2022 г. с образователен поход с ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Благоевград в природен парк „Беласица“, резерват „Конгура“ и защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 

1mg 2koch 8DG  
4pg 5mor d 6dg d  
7apl 9okt 3II