Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Обнародвана заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитено вековно дърво в землището на град Белица

Quersus petraea2021 web

В Държавен вестник бр. 27/05.04.2022 г. е обнародвана Заповед №236/17.03.2022 г. на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов

за обявяване за защитено вековно дърво от вида зимен дъб (Quersus petraea) на възраст 280 години, с височина 22 м, обиколка на ствола 4,50 м, в землището на град Белица, община Белица, област Благоевград. Предложението за защита е внесено в РИОСВ – Благоевград от Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Белица“.

Със заповедта на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Дървото е вписано в Регистъра на вековните дървета съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

 

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ.