Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Световният ден на околната среда през 2021 г.: Възстановяване на екосистемите

pictureПрез годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво.

От 5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.

https://www.worldenvironmentday.global/

Десет години може да изглеждат много време, но ООН предупреждава, че са нужни ангажираност, конкретни и бързи действия. До 2030 г. трябва бъдат намалени почти наполовина световните емисии на парникови газове, за да се предотвратят опустошителни климатични промени. Необходим е огромен напредък за постигане на целите за устойчиво развитие - от премахване на бедността и борбата с болестите до опазване на биологичното разнообразие. Трябва да се и загубата на биологично разнообразие – плашеща тенденция, която може да доведе до изчезване на 1 милион вида.

Връщането на деградиралите екосистеми към живот - например чрез засаждане на дървета, почистване на речните брегове или просто предоставяне на пространство на природата за възстановяване – увеличава техните ползи за обществото и биологичното разнообразие. Без да съживим екосистемите, не можем да постигнем целите за устойчиво развитие или Парижкото споразумение за климата. Екосистемите са сложни и разнообразни, а тяхното възстановяване се нуждае от внимателно планиране и прилагане на конкретни мерки и политики.

В тази връзка, ЮНЕП предостави на министерствата на околната среда на държавите членки „Инструментариум за възстановяване на екосистеми“, който, измежду други, препоръчва за включване на възстановяването на екосистемите във възстановителните процеси от пандемията от COVID-19.

ЮНЕП публикува и практически наръчник със заглавие „Книга за възстановяване на екосистемите“, който предлага широк спектър от дейности, които могат както да забавят и спрат деградацията на екосистемите, така и да насърчат тяхното възстановяване.

https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook

https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook

В наръчника се очертават три пътя за включване във възстановяването на екосистемите по време на Десетилетието на ООН и след това:
• Предприемане на действия като стартиране или подпомагане на проект за възстановяване;
• Интелигентен избор за закупуване само на устойчиви продукти и промяна на храненето;
• Лобиране в подкрепа на опазването и възстановяването на екосистемите.

Предлагат се варианти за всички – от граждани и групи от общности до бизнеси и правителства – да станат част от глобално движение за възстановяване на екосистемите в полза на хората и природата чрез:
• Участие в изложби на плакати, снимки или картини, показващи красотата на местните екосистеми;
• Провеждане на дискусии за стойността на екосистемите и заплахите, пред които са изправени;
• Организиране на виртуални кампании за насочване на вниманието към изменението на климата, загубата на природа и какво може да се направи, за да се обърнат тези тенденции.

Могат също така да бъдат популяризирани следните действия:
• Доброволческа работа в съществуваща кампания за възстановяване;
• Почистване на езеро, плаж, парк или друга природна зона;
• Озеленяване на дом, бизнес, училище или обществено пространство с местни дървета или растения;
• Дарение или друга подкрепа за инициативи за възстановяване или опазване;
• Спиране на покупките на продукти и услуги, които не са сертифицирани като устойчиви;
• Промяна на храненето, базирано на сезонни, устойчиви и растителни продукти.

Представят се различни подходи за възстановяване на осем ключови типа екосистеми – гори и дървета, реки и езера, градски райони, океани и морета, земеделски земи и пасища, планини, торфища.