Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 31 март - информация за пуснатите и употребени бои и лакове през 2018 г.

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., с изм. и доп.).

Информацията се представя във формите на Приложение №3 за пуснатите на пазара и Приложение №6 за употребените продукти, изброени в Приложение № 1 към същата Наредба. Образец на Декларация може да изтеглите от Тук.

За непредставилите в срок необходимата информация, Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда административно – наказателни мерки – глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева