Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД

Четвъртък, 26 Февруари 2015 00:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД

№01-РД-334-0/19.02.2015 г.

 действащ