Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ“ ЕООД

Петък, 10 Февруари 2017 14:25
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ“ ЕООД

№01-РД-326-1/09.02.2017 г.

 действащ