Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ЕООД

Сряда, 10 Януари 2018 11:23
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ЕООД

№01-РД-325-1/08.01.2018 г.

 действащ