Регистрационни документи за дейности с отпадъци

"АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ - БЕЛАСИЦА“ ЕООД

Вторник, 21 Октомври 2014 13:40
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ БЕЛАСИЦА“ ЕООД

№01-РД-310-1/ 20.10.2014 г.

 действащ