Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ВИЛАГ-АБ“ ООД

Петък, 09 Май 2014 16:35
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„Вигал - АБ“ ООД

№ 01-РД-296-0/07.05.2014 г.

 действащ