Регистрационни документи за дейности с отпадъци

ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС – ИВАН АНДРЕЕВ“

Понеделник, 17 Ноември 2014 15:30
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
 ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС-ИВАН АНДРЕЕВ“

 

№01-РД-292-0/ 12.11.2014 г.

 

 действащ

 

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка - от ТУК